Академічна доброчесність

Корисні посилання:

Академічна доброчесність на офіційному сайті університету: Перейти

Академічна доброчесніть на офіційному сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти: Перейти

Академічна доброчесність

Онлайн-зустріч з академічної доброчесності

 

Академічна доброчесність в інституційній практиці природничо-економічного факультету

Кожен учасник освітнього процесу несе відповідальність за дотримання принципів академічної доброчесності, моральних правил, етичних і корпоративних норм у навчальній, науковій, дослідницькій, управлінській та інших видах діяльності. Контроль за дотриманням учасниками освітнього процесу принципів академічної доброчесності здійснюють гаранти освітніх програм, завідувачі відповідних кафедр, декан факультету, його заступники та куратори академічних груп, органи громадського самоврядування.

 

Тематика нормативно-правового забезпечення, принципів, видів порушень, відповідальності тощо – відображена окремими модулями в межах опанування освітніх компонентів кафедри:

«Методика наукових досліджень» – для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітніми програмами факультету (Ящишина І.В. – доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємства);

«Основи наукових досліджень» – для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Ящишина І.В. – доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємства);

«Вступ до спеціальності» – для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Боднарчук Т.Л. – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки підприємства).

Науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти з метою моніторингу обізнаності щодо принципів, порушень та інших основних засад академічної доброчесності, а також зворотнього зв’язку  – періодично (двічі на рік) проходять опитування:

Анкета “Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти ОС “бакалавр”/”магістр” у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка”

Анкета “Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка”

 

Відповідно до «Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка» (редакція від 08 червня 2021 року), а також Методичних рекомендацій з перевірки наукових, навчально-методичних праць науково-педагогічних працівників, дипломних робіт (проєктів) здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на академічний плагіат дипломні (випускні кваліфікаційні) та курсові роботи здобувачів вищої освіти  проходять процедуру перевірки на наявність плагіату.

    Більш детально про стан дотримання академічної доброчесності читайте у матеріалах.

У К-ПНУ відбувся дискусійний форум «Академічна доброчесність як стандарт поведінки в умовах сучасного освітнього середовища» (до Міжнародного дня академічної доброчесності)

 

 

 

 

 

 

 

Щороку Університет Огієнка доєднується до відзначення Міжнародного дня академічної доброчесності (21 жовтня). Відтак 23 жовтня 2023 року в залі засідань К-ПНУ відбувся дискусійний форум «Академічна доброчесність як стандарт поведінки в умовах сучасного освітнього середовища».

Спікери заходу – представники університету: Наталія Мазур, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства, голова комісії з питань академічної доброчесності; Зореслава Шевчук, методист вищої категорії навчального відділу (з питань академічної доброчесності), кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови; а також запрошені гості: Світлана Антонецька – правозахисниця, співзасновниця ГО «Кам’янець-Подільський «Ратуша», радниця Хмельницької ОВА з питань гендерної рівності та соціальної інклюзії, параюрист системи БПД, Вадим Стельмах – начальник відділу взаємодії з громадами Кам’янець-Подільського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області, майор поліції, Віталій Кавкало – начальник сектору дотримання прав людини Кам’янець-Подільського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області, майор поліції.

Під час дискусії обговорили питання порушеня академічної доброчесності та відповідальність за такі з позиції законодавчого підходу (Світлана Антонецька), особливості популяризації академічної доброчесності на сучасному етапі розвитку освіти (Зореслава Шевчук) і роль комісії з питань академічної доброчесності у вирішенні питань нечесних практик у ЗВО (Наталія Мазур), моделювали ситуації порушень доброчесності, зокрема, пов’язані з хабарництвом, презентували варіанти вирішення таких ситуацій та особливості кримінальної відповідальності за такі порушення (Вадим СтельмахВіталій Кавкало).

Жваву дискусію з-поміж студентів викликали питання, пов’язані з вирішенням інших конфліктних ситуацій у закладах вищої освіти (гендерна нерівність, дискримінація, булінг).

Дякуємо запрошеним спікерам та висловлюємо сподівання на подальшу співпрацю в межах зустрічей з актуальних питань академічної доброчесності.

 

Академічна доброчесність: запорука якісної освіти та успішного майбутнього

20 жовтня 2023 р. здобувачі вищої освіти спеціальностей Туризм та ГРС зустрілися з доктором економічних наук, професором, завідуючої кафедри економіки підприємства, головою комісії з питань академічної доброчесності Мазур Н.А., яка розповіла про нормативну базу, щодо дотримання академічної доброчесності, що існує в університеті, про процедуру розгляду питань щодо порушення академічної доброчесності та про порядок врегулювання конфліктних ситуацій, тощо.

  

Викладачі кафедри взяли активну участь в загальноуніверситетському онлайновому воркшопі «Академічна доброчесність в освітньо-наукових вимірах сьогодення»

Останніми роками українська наукова та освітня спільнота все більше звертається до питань академічної доброчесності та впровадження міжнародних академічних стандартів,адже академічна доброчесність – це дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти. З огляду на актуальність зазначеного питання 19 травня в К-ПНУ провели загальноуніверситетський онлайновий воркшоп «Академічна доброчесність в освітньо-наукових вимірах сьогодення».

Мета заходу – обговорити актуальні питання політики дотримання академічної доброчесності в закладах вищої освіти, акцентувати увагу на нових підходах до навчання та викладання, практиці формування ключових етичних цінностей в освітньому процесі і науковій діяльності вишу.

Воркшоп розпочали із вітального слова в.о. ректора університету Володимира Дубінського, який зазначив, що одним із важливих завдань, яке сьогодні визначає кожен заклад вищої освіти, є питання відповідності нормам і вимогам європейських цінностей, моделям і підходам щодо організації освітньої, наукової, методичної роботи. У цьому контексті важливим є вироблення власної політики дотримання академічної доброчесності.

Шляхи реалізації такої політики та перспективи щодо вдосконалення системи академічної доброчесності в К-ПНУ окреслила доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства, голова комісії з питань академічної доброчесності К-ПНУ Наталія Мазур. Наталія Анатоліївна акцентувала увагу присутніх на важливості дотримання положень Кодексу академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Положення про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, заходах, які реалізує К-ПНУ для популяризації академічної доброчесності.

Кандидат географічних наук, голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених К-ПНУ Владислав Гарбар окреслив основні шляхти і методи запобігання плагіату в наукових роботах здобувачів вищої освіти, зокрема наголосив на розмежуванні основних видах плагіату та рекомендаціях щодо правильного цитування наукових джерел.

Методист вищої категорії навчального відділу, старший викладач кафедри української мови, кандидат філологічних наук Зореслава Шевчук у своєму виступі «Це не(добро)чесно: що повинен знати студент про академічну доброчесність?» зазначила основні чинники, які формують академічну культуру сучасного студентства, а також здійснила порівняльних аналіз щодо вчинення неправомірних практик у різних країнах Європи та США.

Наприкінці заходу студент 1 курсу магістратури, член комісії з питань академічної доброчесності Максим Сльозкін провів цікавий інтерактив, у якому взяли участь науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти. Інтерактив мав на меті визначити рівень обізнаності присутніх із питань академічного плагіату, відсоткового співвідношення щодо текстових запозичень та унікальності наукової роботи, відповідальності за порушення академічної доброчесності.

Викладачі кафедри Семенець І.В., Кушнір О.К., Буторіна В.Б., Ящишина І.В., а також здобувачі вищої освіти позитивно відгукнулися щодо такого формату проведення заходів, присвячених важливим освітнім і науковим питанням, та висловили побажання про подальші зустрічі і нове цікаве спілкування.

Культура мовлення сучасного викладача та імплементація політики академічної доброчесності в Кам’янець-подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Науково-педагогічні працівники Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка продовжують активно підвищувати свою кваліфікацію в межах програми «Удосконалення професійної компетентності науково-педагогічного працівника як запорука якісної освітньої діяльності в К-ПНУ».

Методист вищої категорії навчального відділу, кандидат філологічних наук, старший викладач  Зореслава Шевчук розповіла про виклики, які сьогодні стоять перед університетською спільнотою щодо впровадження принципів академічної доброчесності, окреслила основні кроки, які здійснює наш університет задля популяризації академічної доброчесності та формування академічної культури серед учасників освітнього процесу. Наголосила також на низці нормативних документів у К-ПНУ, які регулюють політику дотримання академічної доброчесності, видах порушень доброчесності та відповідальності за її порушення.

 

 

Участь здобувачів вищої освіти спеціальності Готельно-ресторанна справа в загальноуніверситетському заході

Здобувачі вищої освіти взяли участь у форумі, присвяченому Дню академічної доброчесності

Учасники форуму піднімали питання академічної доброчесності на фактичних ситуаціях, які мали місце в різних закладах освіти. Студентство рясно осипали питаннями доповідачів та отримували вичерпні відповіді.

26 квітня на черговому засіданні дискусійного клубу «Що ми знаємо про академічну доброчесність?»  зʼясовували сутність понять «справедливість», «повага», «відповідальність», «самостійність», «мужність» як базових принципів академічної доброчесності.

Тема зустрічі – «Бути чесним чи бути мужнім? (формуємо концепцію цінностей академічної доброчесності)».

Разом із модератором зустрічей – старшим викладачем кафедри української мови Зореславою Шевчук присутні будували власні ієрархічні моделі, визначали пріоритетність того чи того поняття, висловлювали міркування щодо формування концепції цінностей для здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників, якими вони мають послуговуватись в освітньо-науковому середовищі університету.

 

21 жовтня 2021 р. – академічна спільнота Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка долучилася до відзначення Міжнародного дня академічної доброчесності.

Студенти та викладачі природничо-економічного факультету долучилися до флешмобу “Бути доброчесним – це…”

 

Відзначення Міжнародного дня академічної доброчесності в К-ПНУ

Щороку 21 жовтня світова спільнота відзначає Міжнародний день академічної доброчесності. Українська наукова спільнота активно впроваджує принципи академічної доброчесності, переймає досвід зарубіжних колег щодо реалізації міжнародних стандартів.

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка вже третій рік поспіль долучається до відзначення Міжнародного дня академічної доброчесності. Зокрема, цьогоріч студенти, викладачі та всі охочі мали гарну нагоду взяти участь в онлайн-семінарі «Академічна доброчесність: виклики і можливості», спікером якого була Юлія Богоявленська, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та цифрової економіки Державний університет «Житомирська політехніка», експерт проєктів HORIZON2020, GIZ («Інтегрований розвиток міст України», «ULEAD with Europe»), фасилітатор програми Британської Ради «Активні громадяни», розробник цифрових курсів. Під час зустрічі Юлія Вячеславівна розкрила особливості реалізації політики доброчесності в практиках зарубіжних закладів освіти, окреслила процедуру рецензування наукових видань, наголосила на важливості дотримання доброчесності під час освітнього процесу.

Лекція-презентація з академічної доброчесності

9 жовтня 2020 року для студентів 1 курсу природничо-економічного факультету головою комісії з академічної доброчесності, доктором економічних наук, професором, завідувачем кафедри економіки підприємства Мазур Наталією Анатоліївною було проведено презентацію з питань академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Студенти ознайомилися з основними принципами академічної доброчесності, якими повинні керуватися учасники освітнього процесу, порядком реалізації політики академічної доброчесності в університеті, основними видами порушень, а також відповідальністю здобувачів вищої освіти за порушення академічної доброчесності під час навчання в університеті.

Студенти 1 курсу знатимуть надалі, якими законодавчими та нормативними документами регулюються дані питання, а також про роботу комісії з академічної доброчесності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.