Гуртки і проблемні групи

План роботи студентського наукового гуртка

“Особливості екскурсійної діяльності” на 2020-2021 н. р.

науковий керівник: к.і.н., старший викладач кафедри Опря Б.О.

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний за виконання
1. Особливості методики підготовки екскурсії Жовтень

2020 р

Опря Б.О.
2 Класифікація екскурсійних об’єктів Жовтень

2020 р.

Вінявська М.М.
3 Параметрування екскурсій за місцем проведення Листопад

2020 р.

Олійник К. В.
4 Лінгвістичне забезпечення  екскурсійного текстотворення Листопад

2020 р.

Адажій Д. Р.
5 Краєзнавчий компонент у діяльності екскурсовода Грудень

2020 р.

Завірюха Я. С.
6 Психологія в екскурсії Грудень

2020 р.

Руснак А. В.

 

Список членів студентського наукового гуртка

“Особливості екскурсійної діяльності” на 2020-2021 н. р.

науковий керівник: к.і.н., старший викладач кафедри  Опря Б.О.

№ п-п Прізвище, ім’я, по батькові З якого року займається НДР Спеціальність Курс Група
1 Адажій Д. Р. 2020 Туризм І Т1-В20
2 Вінявська Л.М. 2020 Готельно-рест. справа І GRS1-М20
3 Олійник К. В.. 2020 Готельно-рест. справа І GRS1-В20
4 Завірюха Я. С. 2020 Готельно-рест. справа І GRS1-В20
5 Ніцак А. О. 2020 Туризм І Т1-В20
6 Скрипник А. О. 2020 Туризм І Т1-В20
7 Дубів В. І. 2020 Туризм І Т1-В20
8 Швецова С. В. 2020 Туризм І Т1-В20
9 Руснак А. В. 2020 Туризм ІІ Т1-В19
10 Григоришена В. І. 2020 Туризм ІІ Т1-В19

 

План роботи студентської проблемної групи

“Інноваційні технології в туристичній галузі”

на 2020-2021 н. р.

науковий керівник – д.і.н., проф. Баженова С.Е.

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний за виконання
1 Нові напрямки у створенні супроводжувальної екскурсії Жовтень

2020 р.

Колбут Я.В.

Падун А.В.

2 Створення рекламних роликів для супроводжувальної екскурсії Листопад

2020 р.

Гудзинська Я.В.

 

3 Економічний чинник при підготовці екскурсій Грудень

2020 р.

Родимюк Т.Ю.
4 Нові підходи у висвітлені тем у релігійному та паломницькому туризмі Лютий

2021 р.

Пасько О.А.
5 Методологія створення туристичного іміджу Березень

2020 р.

Марущак М.В.

Рогальчук Д.Ю.

6 Розвиток туризму в Україні в умовах глобалізації та гібридної війни Квітень

2021 р.

Махун С.А.

Кавунець А.В.

 

Список членів  студентської проблемної групи

“Інноваційні технології в туристичній галузі”

на 2020-2021 н. р.

науковий керівник – д.і.н., проф. Баженова С.Е.

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові З якого року займається НДР Спеціальність Курс Група
1 Махун С.А. 2018 Туризм ІV Т1-В17
2 Кавунець А.В.  2018 Туризм ІV Т1-В17
3 Родимюк Т.Ю. 2018 Туризм ІV Т1-В17
4 Рогальчук Д.Ю. 2018 Туризм ІV Т1-В17
5 Марущак М.В. 2018 Туризм ІV Т1-В17
6 Пасько О.А. 2020 Туризм І T1–M20
7 Колбут Я.В. 2019 Готельно-рест. справа ІI GRS1-М19
8 Рудзік Л.М. 2019 Готельно-рест. справа ІI GRS1-М19
9 Падун А.В. 2019 Готельно-рест. справа ІI GRS1-М19
10 Гудзинська Я.В. 2019 Туризм ІI T1–M19

 

План роботи студентського наукового гуртка

„Подільська народна кухня і традиції харчування”

на 2020-2021 н. р.

науковий керівник: к.т.н., ст. викладач Веселовська Т.Є.

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний за виконання
1.  Страви з дикорослої сировини в українській національної кухні. Жовтень

2020 р.

Веселовська Т.Є.
2. Риба в  українській кухні. Жовтень

2020 р.

Войталюк Ю.
3. Феномен подільської кухні – взаємовпливи і традиції. Листопад

2020 р.

Грошко Н.
4. Нетрадиційна сировина і поєднання в українській кухні. Грудень

2020 р.

Шерстюченко В.
5. Основні продукти української кухні. Лютий

2021 р.

Петрук В.
6. Овочеві культури в подільській кухні. Березень

2021 р.

Прохоров В.
7. Стародавня українська кухня. Квітень

2021 р.

Бойцова М.В.
8. Бренд національної української кухні в сучасних  ресторанних технологіях Квітень

2021 р.

Шерстюченко В.
9. Ковбаси Хмельниччини Травень

2021 р.

Шеремета В.Д.

 

Список членів студентського наукового гуртка

„Подільська народна кухня і традиції харчування”

на 2020-2021 н. р.

науковий керівник: к.т.н., ст. викладач Веселовська Т.Є.

№ п-п Прізвище, ім’я, по батькові З якого року займається НДР Спеціальність Курс Група
1 Бойцова М.В. 2018 Готел-рест. справа ІІI GRS1–B18
2 Войталюк Ю.А. 2018 Готел-рест. справа ІІI GRS1–B18
3 Грошко Н.М. 2018 Готел-рест. справа ІІI GRS1–B18
4 Петрук В.О. 2018 Готел-рест. справа ІІI GRS1–B18
5 Прохоров В.Р. 2018 Готел-рест. справа ІІI GRS1–B18
6 Шеремета Р.І. 2018 Готел-рест. справа ІІI GRS1–B18
7 Шерстюченко В.Д. 2018 Готел-рест. справа ІІI GRS1–B18

 

План роботи студентської наукової проблемної групи

„Кулінарна етнологія”

на 2020-2021 н. р.

наукові керівники:  д.і.н., професор кафедри Баженова С.Е.,

к.т.н., старший викладач Веселовська Т.Є.

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний за виконання
1. Кухня Поділля – результат взаємовпливів 7 народів, які проживали на теренах Поділля. Жовтень

2020 р.

Олійник К.В.
2. Українська національна кухня. Листопад

2020 р.

Мітусова А.В.
3. Італійська національна кухня. Листопад

2020 р.

Кузьмін О.О.
4. Польська національна кухня. Грудень

2020 р.

Побережна О.М.

Суткевич А.І.

5. Французька національна кухня. Березень

2021 р.

Завірюха Я.С.
6. Єврейська національна кухня. Березень

2021 р.

Бурденюк А.Р.
7. Турецька національна кухня. Квітень

2021 р.

Войтко М.О.

Фуртак Н.Ю.

8. Китайська національна кухня. Квітень

2021 р.

Костецький М.Л.

 

Список членів студентської проблемної групи

„Кулінарна етнологія”

на 2020-2021 н. р.

наукові керівники:  д.і.н., професор кафедри Баженова С.Е.,

к.т.н., старший викладач Веселовська Т.Є.

№ п-п Прізвище, ім’я, по батькові З якого року займається НДР Спеціальність Курс Група
1 Завірюха Я.С. 2020 Готел-рест. справа І GRS1–B20
2 Костецький М.Л. 2020 Готел-рест. справа І GRS1–B20
3 Кузьмін О.О. 2020 Готел-рест. справа І GRS1–B20
4 Мітусова А.В. 2020 Готел-рест. справа І GRS1–B20
5 Олійник К.В. 2020 Готел-рест. справа І GRS1–B20
6 Побережна О.М. 2020 Готел-рест. справа І GRS1–B20
7 Суткевич А.І. 2020 Готел-рест. справа І GRS1–B20
8 Бурденюк А.Р. 2019 Готел-рест. справа ІІ GRS1–B19
9 Войтко М.О. 2019 Готел-рест. справа ІІ GRS1–B19
10 Фуртак Н.Ю. 2019 Готел-рест. справа ІІ GRS1–B19

 

План роботи студентського наукового гуртка

«Сучасні інформаційні технології в туризмі» на 2020-2021 н. р.

науковий керівник: канд. екон. наук, доцент Марусей Т.В.

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний за виконання
1. Затвердження плану роботи наукового гуртка. Визначення та обговорення тем самостійної дослідницької роботи студентів Вересень

2020 р.

Марусей Т.В.
2 Сучасні системи бронювання та резервування Жовтень

2020 р.

Марущак М.
3 Характеристика сучасних інформаційних технологій у готельно- ресторанному бізнесі; організація і технологія обслуговування у готелях Жовтень

2020 р.

Кавунець А..
4 Інфомаційні системи і спеціалізоване програмне забезпечення сфери сервісу і туризму Листопад

2020 р.

Махун В.
5 Інновації у сфері туризму Листопад

2020 р.

Рогальчук Д.
6 Інформаційні технології управління готельними комплексами Грудень

2020 р.

Ігнатюк Д.
7 Використання СRМ-систем у діяльності підприємств туристичної індустрії Грудень

2020 р.

Соловйов М.
8 Web-сайти туристичних підприємств Лютий

2021 р.

Дзекар Т.
9 Інформаційно-довідкові технології в туризмі Лютий

2021 р.

Родимюк Т.
10 Інформаційне забезпечення туристичного бізнесу Березень

2021 р.

Ковальчук Я.
11 Особливості туристичних порталів Березень

2021 р.

Кириленко В.
12 Інформаційні технології в керуванні ресторанним бізнесом Квітень

2021 р.

Марущак М.
13. Віртуальна екскурсія в сучасному культурно-інформаційному просторі Квітень

2021 р.

Кавунець А..
14. Діджиталізація туристичного сектору як інструмент розвитку в сучасних умовах Травень

2021 р.

Махун В.
15. Сучасні інтегровані інформаційні системи в галузі туризму Травень

2021 р.

Родимюк Т.

 

Список членів студентського наукового гуртка

«Сучасні інформаційні технології в туризмі» на 2020-2021 н. р.

науковий керівник: канд. екон. наук, доцент Марусей Т.В.

№ п-п Прізвище, ім’я, по батькові З якого року займається НДР Спеціальність Курс Група
1 Марущак М. 2019 Туризм Т1–B17
2 Кавунець А.. 2019 Туризм Т1–B17
3 Махун В. 2019 Туризм Т1–B17
4 Рогальчук Д. 2019 Туризм Т1–B17
5 Ігнатюк Д. 2019 Готельно-ресторанна справа GRS1–B17
6 Соловйов М. 2019 Готельно-ресторанна справа GRS1–B17
7 Дзекар Т. 2019 Готельно-ресторанна справа GRS1–B17
8 Родимюк Т.Ю. 2019 Туризм Т1-В17
9 Ковальчук Я. 2019 Готельно-ресторанна справа GRS1–B17
10 Кириленко В. 2019 Готельно-ресторанна справа GRS1–B17

 

План роботи студентського наукового гуртка

«Сертифікація товарів і послуг»

на 2020-2021 н. р.

науковий керівник: канд. екон. наук, доцент кафедри Олійник О.С.

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний за виконання
1. Наукові підходи до сертифікації товарів і послуг Жовтень

2020 р.

Олійник О.С.
2 Властивості товарів та їх застосування Жовтень

2020 р.

Соловйов М.В.
3 Законодавство України, щодо сертифікації товарів і послуг Листопад

2019 р.

Олійник О.С.
4 Вплив попиту на асортимент товарів та послуг Листопад

2020 р.

Кавунець Я.
5 Товарознавча характеристика сувенірної продукції Грудень

2020 р.

Кузьміних А.
6 Сувенірна продукція Прикарпаття Січень

2021 р.

Марущак М.
7 Сувенірна продукція Закарпаття Лютий

2021 р

Махун С.
8 Готельні послуги та їх характеристика у відповідності до чинників Березень

2021 р.

Ляшок Д.
9 Сертифікація і стандартизація сувенірної продукції Березень

2021 р.

Олійник О.С.
10 Сертифікаційні і стандартизаційні норми ресторанного господарства Квітень

2021 р.

Вдовіченко І.
11 Світові норми сертифікації і стандартизації готельно-ресторанних господарствах Квітень

2021 р.

Ігнатюк Д.
12 Напрямки розвитку стандартизації і сертифікації готельно-ресторанного бізнесу в Європі Травень

2021 р.

Дзекар Т.
13. Вплив інновацій на розвиток товарознавчих характеристик продовольчих товарів в готельно-ресторанному господарстві Травень

2021 р.

Ковальчук Я.

 

Список членів студентського наукового гуртка

«Сертифікація товарів і послуг»

на 2020-2021 н. р.

науковий керівник: канд. екон. наук, доцент кафедри Олійник О.С.

№ п-п Прізвище, ім’я, по батькові З якого року займається НДР Спеціальність Курс Група
1 Вдовіченко І. 2019 Готельно-ресторанна справа IV     GRS1–B17
2 Ігнатюк Д. 2019 Готельно-ресторанна справа IV GRS1–B17
3 Дзекар Т. 2019 Готельно-ресторанна справа IV GRS1–B17
4 Ковальчук Я. 2019 Готельно-ресторанна справа IV GRS1–B17
5 Соловйов М. 2019 Готельно-ресторанна справа IV GRS1–B17
6 Кавунець Я. 2019 Туризм IV Т1-В17
7 Кузьміних А. 2019 Туризм IV Т1-В17
8 Ляшок Д. 2019 Туризм IV Т1-В17
9 Марущак М. 2019 Туризм IV Т1-В17
10 Махун С. 2019 Туризм IV Т1-В17

 

План роботи студентського наукового гуртка

“Інноваційний менеджмент в туризмі ” на 2020-2021 н. р.

науковий керівник: доктор наук з державного управління,  кандидат економічних наук, доцент, професор  кафедри Матвейчук Л.О.

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний за виконання
1. Роль інновацій у розвитку туризму Жовтень

2020 р

Матвейчук Л.О.
2 Державне регулювання інноваційного розвитку  Жовтень

2020 р.

Падун А.В.
3. Нормативно-правове регулювання інноваційної діяльності в Україні Листопад

2020 р.

Колбут Я.В.
4. Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року Листопад 2020 р Матвейчук Л.О.
5. Інноваційна діяльність в туристичних компаніях. Формування інноваційних стратегій. Грудень

2020 р.

Каденюк А.П.
6. Інноваційні процеси в просуванні і комерціалізації туристичного продукту Грудень

2020 р.

Гудзинська Я.В.
7. Електронна комерція Лютий

2021 р.

Вінявська Л.М.
8. Електронний формат взаємодії суб’єктів туристичної індустрії з публічними орнанами Лютий

2021 р.

Грицай М.Д.
9. Зарубіжний досвід інноваційного менеджменту в туризмі Березень

2021 р.

Махун С.А.
10. Інноваційне управління в сфері готельно-ресторанної індустрії Березень

2021 р.

Рогальчук Д.Ю
11. Сучасні інноваційні інстументи в управлінні готелем Квітень

2021 р.

Колбут Я.В.
12. Зарубіжний досвід інноваційного менеджменту в туризмі Квітень

2021 р.

Родимюк Т.Ю.

 

Список членів студентського наукового гуртка

“Інноваційний менеджмент в туризмі”

на 2020-2021 н. р.

науковий керівник: д.н. з держ. управл., проф. кафедри Матвейчук Л.

№ п-п Прізвище, ім’я, по батькові З якого року займається НДР Спеціальність Курс Група
1 Гудзинська Я.В. 2019 Туризм ІІ Т1-М19
2 Каденюк  А.П. 2019 Готельно-ресторанна справа GRS1–М19
3 Колбут Я.В. 2019 Готельно-ресторанна справа GRS1–М19
4 Падун А.В. 2019 Готельно-ресторанна справа GRS1–М19
5 Вінявська Л.М. 2020 Готельно-ресторанна справа I GRS1–М20
6 Грицай М.Д. 2020 Готельно-ресторанна справа I GRS1–М20
7 Махун С.А. 2018 Туризм ІV Т1-В17
8 Рогальчук Д.Ю 2018 Туризм ІV Т1-В17
9 Родимюк Т.Ю. 2018 Туризм ІV Т1-В17

 

План роботи студентської проблемної групи

Проблема раціонального використання туристичних ресурсів України

на 2020-2021 н. р.

науковий керівник: к.геогр.н., старший викладач Ковтуник І. І.

№ п-п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний за виконання
1 Початок роботи студентської проблемної групи. Жовтень

2020

Ковтуник  І.І
2 Затвердження тем проблем (наукових робіт) студентської проблемної групи «Проблема раціонального використання туристичних ресурсів України». Листопад 2020 Ковтуник І.І.
3 Заслуховування першої наукової роботи (доповіді з презентацією) – «Класифікація як науково-методичний прийом. Класифікація туристичних ресурсів. Природно-географічні, історико-культурні, етнографічні туристичні ресурси». Березень 2021 Базь Д.І.
4 Заслуховування другої наукової роботи (доповіді з презентацією) – «Орографічні природно-географічні туристичні ресурси України». Березень 2021 Григоришена

В.В.

5 Заслуховування третьої наукової роботи (доповіді з презентацією) – «Гідрологічні природно-географічні туристичні ресурси України». Березень 2021 Гук Д.М.
6 Заслуховування четвертої наукової роботи (доповіді з презентацією) – «Археологічні історико-культурні туристичні ресурси України». Березень 2021 Зарайська А.В.
7 Заслуховування п’ятої наукової роботи (доповіді з презентацією) – «Архітектурні історико-культурні туристичні ресурси України». Квітень 2021 Захарчук В.В.
8 Заслуховування шостої наукової роботи (доповіді з презентацією) – «Етнографічні туристичні ресурси України». Квітень 2021 Мележик Є.В.
9 Заслуховування сьомої наукової роботи (доповіді з презентацією) – «Етнографічне районування України». Квітень 2021 Проданюк

Я.А.

10 Заслуховування восьмої наукової роботи (доповіді з презентацією) – «Природокористування й охорона природи». Квітень 2021 Руснак  А.А.
11 Заслуховування дев’ятої наукової роботи (доповіді з презентацією) – «Раціональне використання тур-х ресурсів України». Травень 2021 Базь Д.І.

Гук Д.М.

Руснак А.А.

12 Закінчення роботи студентської проблемної групи. Травень 2021 Ковтуник І.І.

 

Список членів студентської проблемної групи

Проблема раціонального використання туристичних ресурсів України

на 2020-2021 н. р.

науковий керівник: к.геогр.н., старший викладач Ковтуник І. І.

№ п-п Прізвище, ім’я, по батькові З якого року займається НДР Спеціальність Курс Група
1 Базь Дарина Іванівна 2020 242 Туризм 2 T1-B19
2 Григоришена Віталія Василівна 2020 242 Туризм 2 T1-B19
3 Гук Дмитро Миколайович 2020 242 Туризм 2 T1-B19
4 Зарайська Анастасія Василівна 2020 242 Туризм 2 T1-B19
5 Захарчук Вікторія Віталіївна 2020 242 Туризм 2 T1-B19
6 Мележик Євгенія Вадимівна 2020 242 Туризм 2 T1-B19
7 Проданюк Ярослав Анатолійович 2020 242 Туризм 2 T1-B19
8 Руснак Аріана Віталіївна 2020 242 Туризм 2 T1-B19

 

План роботи студентської проблемної групи

«Меморіальний туризм» на 2020-2021 н. р.

науковий керівник: к.і.н., ст. викладач Хоптяр А.Ю.

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний за виконання
1. Меморіальний туризм як складова доктрини пам’яті про історичні та культурні події минулого. Жовтень

2020 р

Хоптяр А.Ю.
2 Пам’ятні місця та об’єкти, присвячені увічненню історії Голодомору в Україні. Листопад

2020 р.

Бучковська К.
3 Локації меморіалізації Другої Світовій війні в Україні. Грудень

2020 р.

Ковальова М.
4 Пам’ятні місця та об’єкти, присвячені історії Голокосту в Україні. Лютий

2021 р.

Козак Б.
5 Локації, присвячені новітній історії України (Здобуття незалежності, Помаранчева революція, Революція гідності). Березень

2021 р.

Костинюк А.
6 Пам’ятні місця та об’єкти меморіального туризму в Кам’янці-Подільському. Квітень

2021 р.

Скоцеляс К.
7 Світовий досвід розвитку меморіального туризму. Травень

2021 р.

Комарніцький М.

 

Список членів студентської проблемної групи

«Меморіальний туризм» на 2020-2021 н. р.

науковий керівник: к.і.н., ст. викладач Хоптяр А.Ю.

№ п-п Прізвище, ім’я, по батькові З якого року займається НДР Спеціальність Курс Група
1 Богутський М. 2018 Туризм ІІІ Т1-В18
2 Бучковська К. 2018 Туризм ІІІ Т1-В18
3 Ковальова М. 2018 Туризм ІІІ Т1-В18
4 Козак Б. 2018 Туризм ІІІ Т1-В18
5 Костинюк А. 2018 Туризм ІІІ Т1-В18
6 Скоцеляс К. 2018 Туризм ІІІ Т1-В18
7 Комарніцький М. 2018 Туризм ІІІ Т1-В18