Наукова робота зі студентами

Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. [Електронний ресурс]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. Вип. 17. 315 с.

Максим БОГУТСЬКИЙ. T1M22 Екологізація туристичного та готельного бізнесу.  C. 123-125

Катерина БУЧКОВСЬКА. T1M22 Гoтельний бізнес в Україні в умовах сьогодення  C. 130-132.

Крістіна Мещишина Т1М22 Сучасні системи та технології на туристичному ринку. C. 145-147.

 

Інноваційний потенціал сучасної науки: зб. наук. праць IV Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., (18 травня 2023 року. Кам’янець-Подільський). – Кам’янець-Подільський Заклад вищої освіти «Подільський державний університет», 2023. 324 с.

 

Ганна Іванюк GRS1B21 СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ  с. 21-24.

 

Анна Суткевич grs1b20 УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ: СВІТОВИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД с. 49-52

 

КАТЕРИНА БУЧКОВСЬКА T1M22 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ ПОСЛУГ С.72-75

 

АННА МІТУСОВА grs1b20

СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГУ У РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ С. 99-102

 

НАТАЛІЯ ФУРТАК ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛІНГУ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА grsb19 c. 106-110.

 

Збірник наукових праць студентів та магістрантів КамянецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка. [Електронний ресурс]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. Випуск 16. 138 с.

 

Богутський М. А. T1M22  Інформаційні системи управління туристичним бізнесом c. 4-6.

Завірюха Я. С. grs1b20 Особливості розвитку релігійного туризму в Україні с.8-10.

Зарайська А. В. t1b19. Етапи та методика розробки туристичних маршрутів C.10-11.

Калюжняк Р. О. T1m21 Розвиток інноваційних технологій в туристичній галузі. с. 11-12.

Литвинчук Д. В. T1m21. Інновації в туризмі: основні теоретичні аспекти.  С.12-13

Махун С. А. T1m21 Напрями розвитку інновацій в туризмі. С.14.-15.

Ширінова О. І. T1m21 Роль інновацій для розвитку туризму С. 23-24.

 

Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому

просторі суспільства: Матеріали ІV Міжнародної наукової студентської 

конференції (м. Кам’янець-Подільський, 28-29 листопада 2022 р.). Кам’янець

Подільський, 2022. 514 с.

 

Максим Богуцький, T1M22 БЛОКЧЕЙН ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ ТУРИЗМУ С. 61-66.

Максим Боршуляк, grs1b20  ЦИФРОВІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ  с. 70-73

Катерина Бучковська, T1M22 ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ с.74-77

Віталія Григоришена, T1b19 ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анастасія Зарайська, T1b19 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ с. 89-92

Роман Калюжняк,  T1m21 СУЧАСНІ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ с. 97-100

Марія Ковальова, T1m22  DIGITAL-МАРКЕТИНГ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ с. 104-107.

Владислав Кутвіцький, grs1b20 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ с. 110-113.

Анна Мітусова, grs1b20 СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ. С. 121-124.

Аріана Руснак,  T1b19 СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ с. 131-134.

 

Збірник матеріалів за результатами VІIІ науково-практичної конфе

ренції студентів та молодих вчених «Сталий розвиток України: проблеми і перспективи». Електронне наукове видання / [редкол.: І. В. Ящишина (гол. редкол., наук. ред.)]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. – 227 с.

 

Пасько О. Т1B16 Туризм як чинник збереження національної держави в умовах глобалізації. С. 12-17.

Марущак  М. т1В17 Моніторинг застосування менеджменту в туристичній індустрії Хмельницької області  с. 30-36

Стандрійчук І. T1B16 Роль виставкового маркетингу в туризмі . c. 47-51

Богутський М.t1b18 Країнознавчі аспекти ділового туризму c. 72-56.

Бучковська К. t1b18 Зарубіжний досвід розвитку ділового туризму. С. 76-81

Дяконюк М. T1B16 Гарячі тури в туризмі с. 81-84

Кавунець А t1b17 Органзація домашнього самодіяльного дозвілля c. 84-90

Ковальова М. t1b18 Особливості організації та проведення наукових ділових заходів c.90-94.

Козак Б. t1b18  Історія і сучасні тенденції ділового туризму. C.94-98

Конторіз А. T1B16 Сучасні тенденції розвитку медичного туризму в Україні  c. 106-109.

 

Костинюк А. T1b18 Діловий туризм в Україні: основні проблеми розвитку та шляхи їхнього вирішення. C. 103-107.

Конторіз А. t1b16 Туристичний імідж Львівщини. C.98-103

Луцков Ю. ??? Сучасні аспекти гостинності в Україні. C.109-113

Мазій К. t1b18 Досвід організації світового ділового туризму. C. 113-118.

Марійчик М. t1b18Сучасна класифікація ділового туризму. C. 118-122.

Марущак М.t1b17 Буддизм як феномен релігійного туризму. C. 122-127

Махун С. t1b17 Розвиток релігійного туризму в Україні. C.127-131

Нікіфорова К. ??? Розвиток сфери гостинностів європейських країнах у ХХІ ст. C.131-134.

Пасько О. Т1B16 Тенденції розміщення туристів в регіонах України C. 134-138.

Родимюк Т. Т1B17 Стан розвитку туристичної галузі у Вінницькій області. C. 138-147

Скоцеляс К. t1b18 Діловий туризм в Україні: стан і проблеми розвитку C. 147-152

Смоляк А. Т1B16 Тенденції розвитку туристичного ринку України. C.152-156

Сорока І. t1b18 Значення MICE-туризму та перспективи його розвитку  C. 156-160

Стандрійчук І. T1B16 Вплив туристичної інфраструктури на довкілля C. 160-164

 

 

ПРОГРАМА НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ І МАГІСТРАНТІВ

ЗА ПІДСУМКАМИ НДР У 2020-2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Кам’янець-Подільський 2021

 1. Інформаційнісистемиуправління туристичним бізнесом.

Богутський М. А., t1b18 студент 4 курсу природничо-економічного факультету.

Науковий керівник: Марусей Т. В., кандидат економічних наук, доцент.

 1. Автоматизаціяофісутуристичного підприємства.

Бучковська К. Ф., t1b18 студентка 4 курсу природничо-економічного

факультету.

Науковий керівник: Марусей Т. В., кандидат економічних наук, доцент.

 1. Програмнезабезпеченнятуристичної фірми.

Ковальова М. О., t1b18 студентка 4 курсу природничо-економічного факультету.

Науковий керівник: Марусей Т. В., кандидат економічних наук, доцент.

 1. Сучаснеінформаційно-ресурснезабезпечення фахівців туристичної галузі.

Козак Б. Р., t1b18 студент 4 курсу природничо-економічного факультету.

Науковий керівник: Марусей Т. В., кандидат економічних наук, доцент.

 1. Сучасніінформаційнісистеми і технології в туризмі.

Комарніцький М. А., t1b18 студент 4 курсу природничо-економічного

факультету.

Науковий керівник: Марусей Т. В., кандидат економічних наук, доцент.

 1. Аналізсучасного стану інформаційнихтехнологій та систем в індустрії туризму.

Скоцеляс К. О., t1b18 студент 4 курсу природничо-економічного факультету.

Науковий керівник: Марусей Т. В., кандидат економічних наук, доцент.

 1. Зелений туризм як напрямінноваційногорозвитку.

Пасько О. А., т1м20 магістрантка 2 курсу природничо-економічного факультету.

Науковий керівник: Марусей Т. В., кандидат економічних наук, доцент.

 1. Сучаснінапрямивикористання просторових ресурсів виробничих і торгівельних

приміщень закладів ресторанного господарства.

Поліщук Я. В., GRS1M20 магістрантка 2 курсу природничо-економічного факультету.

Науковий керівник: Веселовська Т. Є., кандидат технічних наук.

 1. Особливостірозвиткуготельно-ресторанного господарства.

Покорний М. А., GRS1M20 магістрант 2 курсу природничо-економічного факультету Науковий керівник: Олійник О. С., кандидат економічних наук.

 1. Релігійніцентриіудаїзму. Т1B20 Олійник К. В., студентка 2 курсу природничо-економічного факультету.

Науковий керівник: Опря Б. О., кандидат історичних наук.

 1. Загальнідані про християнство та йогоосновні напрями.

Руснак А. В., Т1B19  студентка 3 курсу природничо-економічного факультету.

Науковий керівник: Опря Б. О., кандидат історичних наук.

 1. Особливостірозвиткурелігійного туризму в Україні.

Завірюха Я. С., GRS1-В20  студентка 2 курсу природничо-економічного факультету.

Науковий керівник: Опря Б. О., кандидат історичних наук.

 1. Релігійніцентри буддизму.

Григоришена В. І., GRS1-В20 студентка 3 курсу природничо-економічного

факультету.

Науковий керівник: Опря Б. О., кандидат історичних наук.

 1. Етапи та методика розробкитуристичнихмаршрутів.

Зарайська А. В., Т1B19 студентка 3 курсу природничо-економічного факультету.

Науковий керівник: Опря Б. О., кандидат історичних наук.

 

Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного універси тету імені Івана Огієнка [Електронний ресурс]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. Вип. 15. 360 с.

 

ПАМ’ЯТКИ ГОЛОКОСТУ В КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ

ЯК ОБ’ЄКТИ МЕМОРІАЛЬНОГО ТУРИЗМУ с.232-236

Андрій ХОПТЯР,

кандидат історичних наук,

старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи,

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

ORCID 0000-0002-7870-5778

Максим БОГУЦЬКИЙ,

здобувач вищої освіти,Т1М22

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Костянтин СКОЦЕЛЯС,

здобувач вищої освіти, Т1М22

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

 

 

Вісімдесяті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки: матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції (м. Львів, Україна, м. Ополе, Польща, 23-24 листопада 2023 р.) / редкол. : О. Патряк та ін. ГО “Наукова спільнота”, WSZIA w Opolu. Львів : ФО-П Шпак В.Б. 199 с. ISSN 2522-963X. 200 с.

 

ГОТЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ КАМ’ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО

НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ с.35-38

Хоптяр Андрій Юрійович, кандидат історичних наук,

старший викладач кафедри туризму та готельно

ресторанної справи Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

 

Ткач Діана Михайлівна, студентка ІІ курсу природничо

економічного факультету Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

 

Ковальчук Юрій Юрійович, студент ІІ курсу природничо

економічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Наукова діяльність студентів

Програма конференції студентів. 2021 рік

Збірник 2023 рік

Збірник 2022 рік

Збірник конференції 2023 рік

Збірник конференції 2022 рік

Збірник 2020 рік

Збірник матеріалів за результатами VІIІ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Сталий розвиток України: проблеми і перспективи». Електронне наукове видання / [редкол.: І. В. Ящишина (гол. редкол., наук. ред.)]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. – 227 с.

 1. Марущак М. Моніторинг застосування менеджменту в туристичній індустрії Хмельницької області
 2. Стандрійчук І. Роль виставкового маркетингу в туризмі
 3. Богутський М. Країнознавчі аспекти ділового туризму
 4. Бучковська К. Зарубіжний досвід розвитку ділового туризму
 5. Дяконюк М. Гарячі тури в туризмі
 6. Кавунець А. Організація домашнього самодіяльного дозвілля
 7. Ковальова М. Особливості організації та проведення наукових ділових заходів
 8. Козак Б. Історія і сучасні тенденції ділового туризму
 9. Конторіз А. Сучасні тенденції розвитку медичного туризму в Україні
 10. Костинюк А. Діловий туризм в Україні: основні проблеми розвитку та шляхи їхнього вирішення
 11. Конторіз А. Туристичний імідж Львівщини
 12. Луцков Ю. Сучасні аспекти гостинності в Україні
 13. Мазій К. Досвід організації світового ділового туризму
 14. Марійчик М. Сучасна класифікація ділового туризму
 15. Марущак М. Буддизм як феномен релігійного туризму
 16. Махун С. Розвиток релігійного туризму в Україні
 17. Нікіфорова К. Розвиток сфери гостинності в європейських країнах у ХХІ ст.
 18. Пасько О. Тенденції розміщення туристів в регіонах України
 19. Родимюк Т. Стан розвитку туристичної галузі у Вінницькій області
 20. Скоцеляс К. Діловий туризм в Україні: стан і проблеми розвитку
 21. Смоляк А. Тенденції розвитку туристичного ринку України
 22. Сорока І. Значення MICE-туризму та перспективи його розвитку
 23. Стандрійчук І. Вплив туристичної інфраструктури на довкілля
 24. Пасько О. Туризм як чинник збереження національної держави в умовах глобалізації

 

 1. Наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками НДР у 2019-2020 навчальному році (23-24 вересня, КПНУ).

Підсекція Туризму

(аудиторія 203 економічного факультету)

Керівник: Баженова С. Е., доктор історичних наук, професор

Секретар: Пасько О. А., магістрантка 1 курсу економічного факультету

 

 1. Туризм як чинник збереження національної держави в умовах глобалізації.

Пасько О. А., магістрантка 1 курсу економічного факультету.

Науковий керівник: Баженова С. Е., доктор історичних наук, професор.

 1. Дослідження ринку функціональних напоїв з використанням дикоросів.

Петрук В., студент 3 курсу економічного факультету.

Науковий керівник: Веселовська Т. Є., кандидат технічних наук.

 1. Особливості надання послуг харчування у шкільних турах.

Рудзік Л.  М., магістрантка 2 курсу економічного факультету.

Науковий керівник: Веселовська Т. Є., кандидат технічних наук.

 1. Вегетаріанство – виклик кулінарному мистецтву.

Шерстюченко В., студентка 3 курсу економічного факультету.

Науковий керівник: Веселовська Т. Є., кандидат технічних наук.

5. Країнознавчі аспекти ділового туризму.

Богутський М. А., студент 3 курсу економічного факультету.

Науковий керівник: Марусей Т. В., кандидат економічних наук, доцент.

6. Зарубіжний досвід розвитку ділового туризму.

Бучковська К. Ф., студентка 3 курсу економічного факультету.

Науковий керівник: Марусей Т. В., кандидат економічних наук, доцент.

7. Особливості організації та проведення наукових ділових заходів.

Ковальова М. О., студентка 3 курсу економічного факультету.

Науковий керівник: Марусей Т. В., кандидат економічних наук, доцент.

8. Історія та сучасні тенденції ділового туризму.

Козак Б. Р., студент 3 курсу економічного факультету.

Науковий керівник: Марусей Т. В., кандидат економічних наук, доцент.

9. Діловий туризм в Україні: основні проблеми розвитку та шляхи їхнього вирішення.

Костинюк  А. В., студентка 3 курсу економічного факультету.

Науковий керівник: Марусей Т. В., кандидат економічних наук, доцент.

 1. Досвід організації світового ділового туризму.

Мазій К. О., студентка 3 курсу економічного факультету.

Науковий керівник: Марусей Т. В., кандидат економічних наук, доцент.

 1. Сучасна класифікація ділового туризму.

Марійчик М. В., студентка 3 курсу економічного факультету.

Науковий керівник: Марусей Т. В., кандидат економічних наук, доцент.

 1. Значення MICE-туризму та перспективи його розвитку.

Сорока І. В., студентка 3 курсу економічного факультету.

Науковий керівник: Марусей Т. В., кандидат економічних наук, доцент.

 1. Діловий туризм в Україні: стан і проблеми розвитку.

Скоцеляс К. О., студент 3 курсу економічного факультету.

Науковий керівник: Марусей Т. В., кандидат економічних наук, доцент.

 1. Тенденції розміщення туристів в регіонах України.

Пасько О. А., магістрантка 1 курсу економічного факультету.

Науковий керівник: Олійник О. С., кандидат економічних наук.

 1. Роль виставкового маркетингу в туризмі.

Стандрійчук І. С., магістрантка 1 курсу економічного факультету.

Науковий керівник: Олійник О. С., кандидат економічних наук.

 1. Туристичний імідж Львівщини.

Конторіз А. В., студентка 4 курсу економічного факультету.

Науковий керівник: Олійник О. С., кандидат економічних наук.

 1. Гарячі тури в туризмі.

Дяконюк М. Ю., студентка 4 курсу економічного факультету.

Науковий керівник: Опря Б. О., кандидат історичних наук.

 1. Сучасні тенденції розвитку медичного туризму в Україні.

Конторіз А. В., студентка 4 курсу економічного факультету.

Науковий керівник: Опря Б. О., кандидат історичних наук.

 1. Сучасні аспекти гостинності в Україні.

Луцков Ю. Ю., магістрантка 2 курсу економічного факультету.

Науковий керівник: Опря Б. О., кандидат історичних наук.

 1. Буддизм як феномен релігійного туризму.

Марущак М. В., студентка 4 курсу економічного факультету.

Науковий керівник: Опря Б. О., кандидат історичних наук.

 

Підсекція Готельно-ресторанної справи

(аудиторія 203 економічного факультету)

Керівник: Олійник О.С., кандидат економічних наук

Секретар: Кавунець А.В., студентка 4 курсу економічного факультету

 

1. Розвиток релігійного туризму в Україні.

Махун С. А., студент 4 курсу економічного факультету.

Науковий керівник: Опря Б. О., кандидат історичних наук.

2. Розвиток сфери гостинності в європейських країнах в ХХІ ст.

Нікіфорова К. Л., студентка 4 курсу економічного факультету.

Науковий керівник: Опря Б. О., кандидат історичних наук.

3. Тенденції розвитку туристичного ринку України.

Смоляк А. М., магістрант 1 курсу економічного факультету.

Науковий керівник: Опря Б. О., кандидат історичних наук.

4. Вплив туристичної інфраструктури на довкілля.

Стандрійчук І. С., магістрантка 1 курсу економічного факультету.

Науковий керівник: Опря Б. О., кандидат історичних наук.

5. Особливості управління персоналом в готельно-ресторанному бізнесі.

Шкоропата Р. В., магістрант 2 курсу економічного факультету.

Науковий керівник: Опря Б. О., кандидат історичних наук.

6. Туристичні місця Поділля – Бакота: історичний аспект.

Марійчик М. В., студентка 3 курсу економічного факультету.

Науковий керівник: Хоптяр А. Ю., кандидат історичних наук.

7. Сучасні реалії та перспективи розвитку малих підприємств в готельно-ресторанному бізнесі.

 Ігнатюк Д., студентка 4 курсу економічного факультету.

Науковий керівник: Олійник О. С., кандидат економічних наук.

8. Способи вирішення проблеми споживчого вибору та максимізації корисності.

Соловйов М., студент 4 курсу економічного факультету.

Науковий керівник: Олійник О. С., кандидат економічних наук.

9. Оцінка ефективності реклами в туризмі.

 Кавунець А., студентка 4 курсу економічного факультету.

Науковий керівник: Олійник О. С., кандидат економічних наук.

10. Вибір засобів розповсюдження реклами.

  Махун С., студент 4 курсу економічного факультету.

Науковий керівник: Олійник О. С., кандидат економічних наук.

11. Податкова система України: особливості та тенденції.

  Дзекар Т., студентка 4 курсу економічного факультету.

Науковий керівник: Олійник О. С., кандидат економічних наук.

 

РАДА СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

економічного факультету

на 2019 – 2020 н.р.

 1. Кріль Оксана Василівна (PTB1-B16) – голова Ради СНТ – координація науково-дослідної роботи студентів та підготовка звітної документації щодо роботи СНТ;
 2. Кицанюк Юлія Станіславівна (Ep1-B16) – інформування студентів про можливість участі у всеукраїнських та міжнародних наукових студентських конференціях, семінарах, конкурсах студентських робіт, олімпіадах;
 3. Петришина Оксана Вікторівна (GRS1-B14) – інформування студентів про проведення програм наукового обміну студентів та можливості отримання наукових грантів;
 4. Янчишина Тетяна Олександрівна (Ep1-B17) – допомога у проведені студентських олімпіад, творчих завдань, наукових конференцій та круглих столів;
 5. Родимюк Тетяна Юріївна (Т1-В16) – моніторинг програм міжвузівської взаємодії щодо наукової роботи студентів;
 6. Конторіз Анастасія Валеріївна (Т1-В16) – допомога у підготовці випуску студентських наукових видань;
 7. Маковська Тетяна Петрівна (Mg1-B16) – контроль за участю членів СНТ у засіданнях та зборах Ради;
 8. Беньковська Дарія Олександрівна (Ep1-B17) – підготовка пропозицій щодо вдосконалення діяльності СНТ факультету.

 

2018-2019 н.р.

Статті студентів

Л.О.Матвейчук, доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук, професор кафедри зазначила, що під її керівництвом підготували статті такі студенти:

1. «Інноваційний менеджмент в туризмі»

Кукурудза Д.В., студент І курсу ОС «магістр» економічного факультету,  Т1-М18 групи.

 2. «Механізми державного регулювання розвитку туристичної галузі»

Гуцол Я.М., студентка І курсу ОС «магістр» економічного факультету,  Т1-М18 групи.

3. «Іміджевий  потенціал туризму в Хмельницькій області»

Довідна Д.В., студентка І курсу ОС «магістр» економічного факультету,  Т1-М18 групи.

 4. «Зарубіжний досвід розвитку сільського зеленого туризму»

Кукурудза О.В., студентка І курсу ОС «магістр» економічного факультету,  GRS1-М18 групи.

5. «Стратегії розвитку готельних мереж в умовах глобалізації»

Плахтій Є.В., студент І курсу ОС «магістр» економічного факультету,  GRS1-М18 групи.

6. «Інноваційні технології в закладах сфери харчування»

Петик А.В., студентка І курсу ОС «магістр» економічного факультету,  GRS1-М18 групи.

 

Доцент кафедри Опря Б.О., яка зазначила, що під її керівництвом підготували статті такі студенти:

 1. «Головні аспекти туристського страхування»

Бойко О.І, студентка 3 курсу економічного факультету, T1–B16 групи

 1. «Сучасні тенденції гостинності в Україні»

Геращенко А. О., студентка 3 курсу економічного факультету, T1–B16 групи

 1. «Особливості організації туристичних подорожей для людей з обмеженими фізичними можливостями»

Голуб Б.В.,  студентка 3 курсу економічного факультету, T1–B16 групи

 1. «Концептуальна модель ресурсу для організації туристичних подорожей»

Дяконюк М.Ю, студентка 3 курсу економічного факультету, T1–B16 групи

 1. «Філософія гостинності в українському просторі туризму»

Загребельна Н. В., студентка 3 курсу економічного факульт, T1–B16 групи

 1. «Історичний аспект розвитку готельної справи в Камянець-Подільському в ХVIXIX ст.»

Колбут Я.В.,студентка 4 курсу економічного факультету, T1–B15 групи

 1. «Проблеми та перспективи розвитку хостелів в Україні»

Маслюк О.І. студентка 3 курсу економічного факультету GRS1–B16

 1. «Сучасні тенденції розвитку сфери гостинності в Європейських країнах»

Нікіфорова К.Л. студентка 3 курсу економічного факультету GRS1–B16

 1. «Екстремальний туризм на Поділлі: розвиток спелеотуризму»

Пасько О.А., студентка 3 курсу економічного факультету, T1–B16 групи

 1. «Великі готельні ланцюги та їх вплив на розвиток готельного господарства»

Поліщук Я.В.  студентка 3 курсу економічного факультету GRS1–B16

 1. «Туризм та його влив на розвиток культури України»

Стандрійчук І.С студентка 3 курсу економічного факультету, T1–B16 групи

 

Під керівництвом к.т.н., доцента кафедри  Веселовської Т. Є. підготували статті такі студенти:

 1. «Втрачена українська кухня»

Радіонова Ю.В., студентка 1 курсу,  GRS1-B18 групи.

 1. «Вплив єврейської кухні на формування подільської кухні»

Паталашко Ю., Маринович І., студентки 2 курсу економічного факультету,  GRS1-B17 групи.

 1. «Дослідження історії філософської кухні Рівненщини»

Пасько О.А., студентка 3 курсу економічного факультету,  Т1-B16 групи.

 1. «Географічні аспекти розвитку індустрії гостинності на Поділлі»

Загребельна Н.П., студентка 3 курсу економічного факультету,  Т1-B16 групи.

 1. «Розвиток індустрії гостинності (історичні аспекти)»

Петрович О.В., студентка 3 курсу економічного факультету,  Т1-B16 групи.

 1. «Феномен української кухні – взаємовпливи та традиції»

Конторіз А., студентка 3 курсу економічного факультету,  Т1-B16 групи.

 1. «База етнічної кулінарії »

Вдовіченко І.В., студентка курсу економічного факультету,  GRS1-В17 групи.

 1. «Сало – основний продукт української кухні»

Петрук В.О., студент 1 курсу економічного факультету,  GRS1-B18 групи.

 

Науковий керівник – Хоптяр А.Ю., кандидат історичних наук,  асистент

 1. «Сакральні споруди Кам’янця-Подільського, як складова туристичного маршруту міста»

Шірінова О.І., студентка 2 курсу економічного факультету,  Т1-B16 групи.