Магістратура (Туризм)

Атестація для здобувачів другого рівня вищої освіти (магістерського)

Виробнича переддипломна праткика

Виробнича технологічна практика

Державне та регіональне управління в туризмі

Дипломна робота

Діловий туризм

Екскурсологія

Інноваційні технології в туризмі

Іноземна мова

Кадровий менеджмент

Методика наукових досліджень

Міжнародне право

Міжнародний туризм

Охорона праці в галузі

Програмний туроперейтинг

Психологія управління

Ринок туристичних послуг

Соціологія туризму

Стратегічне управління туристичним бізнесом (стратегічний менеджмент, стратегічний маркетинг)

Туризм в глобальних проблемах сучасності

Туризмологія

Туристична політика зарубіжних країн

Управління потенціалом туристичного підприємства

Туристична політика зарубіжних країн

Психологія управління

Історико-культурні заповідники

Організація музейної та виставкової справи

Туристичне краєзнавство

Цифрова взаємодія бізнесу з публічними органами