Історія кафедри

Початок історії кафедри туризму та готельно-ресторанної справи визначається 2012 роком, коли на кафедрі «Управління персоналом» було відкрито напрямок підготовки фахівців у галузі туризму. Кафедру очолював кандидат економічних наук, доцент Стрельбіцький П.А. У 2012 році ліцензовано спеціальність «Готельно-ресторанна справа». У наступному, 2013 році, на цій же кафедрі стартувала підготовка фахівців у галузі готельно-ресторанного бізнесу, і кафедра отримала назву «Управління персоналом, туризму та готельно-ресторанної справи». Саме тоді розпочалося створення спеціальних кабінетів, таких як «Історія туризму», «Туризмознавство», а також була відкрита лабораторія «Інноваційні технології в туризмі».

У 2012-2013 роках дисципліни з туризму викладались доктором історичних наук Баженовою С.Е. та кандидатом географічних наук Ковтуник І.І. В 2013 році до викладацького складу кафедри приєдналася кандидат історичних наук Опря Б.О.

У 2014 році з туризмознавства та готельно-ресторанної справи були переведені на кафедру економічної теорії, і кафедра отримала нову назву – «Туризму, готельно-ресторанної справи і економічної теорії». Кафедру очолила доктор економічних наук, професор Ящишина І.В. У цей період також продовжилася розбудова лабораторій, зокрема була створена навчальна лабораторія «Технології виробництва продукції (товарів, робіт, послуг)».

У 2015 році кафедра туризму та готельно-ресторанної справи стала самостійною структурною одиницею економічного факультету, а очолила кафедру доктор історичних наук Баженова С.Е. З того часу активно продовжується робота по удосконаленню матеріально-технічної бази кафедри: створення лабораторій: організації ресторанного господарства та барної справи; готельної справи; етнічної кухні, продовжується обладнання новими меблями, устаткуванням, посудом.

3 січня 2024 року кафедру туризму та готельно-ресторанної справи очолює доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук, доцент та професор кафедри Матвейчук Людмила Олександрівна , яка має численні науково-методичні здобутки у сфері теорії та практики управління готельним і ресторанним бізнесом. Також до числа працівників кафедри входять: кандидат економічних наук, доцент кафедри Марусей Тетяна Володимирівна; кандидат економічних наук, доцент кафедри Олійник Ольга Степанівна; кандидат технічних наук, доцент кафедри Веселовська Таїсія Євгенівна; кандидат історичних наук, доцент кафедри Опря Богдана Олексіївна; кандидат географічних наук, старший викладач Ковтуник Інна Іванівна; кандидат історичних наук, старший викладач Хоптяр Андрій Юрійович, кандидат технічних наук, старший викладач Белінська Крістіна Олександрівна. Цей творчий, висококваліфікований колектив працює над створенням гармонійної освітньої атмосфери на кафедрі, роблячи важливий внесок у розвиток сфери туризму та готельно-ресторанного бізнесу. Співробітники кафедри активно займаються науковою діяльністю, пишуть наукові статті, монографії, навчально-методичні посібники та підручники.

Професорсько-викладацький склад кафедри докладає максимум зусиль для забезпечення високого стандарту навчання та ефективної підготовки майбутніх фахівців у галузі знань «Сфера обслуговування». Активно практикуються організація екскурсійних подорожей як в межах України, так і за її межами. Здобувачі вищої освіти мають можливість проходження практики у провідних готельно-ресторанних закладах і підприємствах туристичної індустрії, які мають заслужений авторитет, не лише в місті, а й за його межами, а саме у Болгарії, Греції, Польщі, Туреччині.

Високий науковий потенціал, практичний досвід та авторитет серед випускників та роботодавців дає підстави для впевненого руху вперед до нових звершень.