Історія кафедри

Витоки кафедри туризму і готельно-ресторанної справи сягають 2012 року, коли на кафедрі «Управління персоналом» відкрили підготовку спеціалістів з туризму. Кафедру очолював тоді кандидат економічних наук, доцент Стрельбіцький П.А. У 2013 році там же відкрили підготовку спеціалістів з готельно-ресторанної справи і кафедра отримала назву: «Управління персоналом, туризму і готельно-ресторанної справи». Одразу розпочалось створення кабінетів: «Історія туризму», «Туризмознавства» та лабораторії «Інноваційні технології в туризмі».

Спеціальні дисципліни у 2012-2013 рр. викладали доктор історичних наук Баженова С.Е. та кандидат географічних наук Ковтуник І.І. В 2013 році викладацький склад кафедри поповнила кандидат історичних наук Опря Б.О.

В 2014 році туризмознавчі, а також дисципліни з готельно-ресторанної справи було переведено на кафедру економічної теорії і кафедра отримала назву «Туризму, готельно-ресторанної справи і економічної теорії», яку очолювала Ящишина І.В. – доктор економічних наук, професор.

В той час, було продовжено створення лабораторій. Так, було створено лабораторію «Технології виробництва продукції (товарів, робіт, послуг)».

В 2015 році кафедра  туризму та готельно-ресторанної справи стала самостійною структурною одиницею у складі економічного факультету. Кафедру очолила доктор історичних наук академік АНВОУ Баженова С.Е.

З того часу продовжилась робота по зміцненню матеріальної бази кафедри: кафедра обладнана новими меблями, створена і обладнана лабораторія барної справи, кабінет готельної справи. Лабораторія «Технології виробництва продукції (товарів, робіт, послуг)» обладнана сучасними приладами і посудом. В планах кафедри на 2018 рік є створення нової лабораторії «Харчових технологій» за зразком Берлінської вищої кулінарної школи.

На кафедрі Туризму і готельно-ресторанної справи працює шість штатних викладачів та двоє не за основним місцем роботи. Це: Баженова С.Е. – доктор історичних наук, старший науковий співробітник, академік академії наук вищої освіти України; Матвейчук Л.О. – доктор наук з державного управління, професор кафедри; Опря Б.О. – кандидат історичних наук, доцент кафедри; Ковтуник І.І. – кандидат географічних наук., старший викладач; Веселовська Т.Є. – кандидат технічних наук, доцент кафедри, Федорів В.М. – кандидат технічних наук, доцент; Хоптяр Ю.Ю. – кандидат історичних наук, асистент; Задорожнюк А.Б. – кандидат історичних наук, доцент.

Працівники кафедри проводять велику наукову роботу. Вони є авторами монографій навчально-методичних посібників, підручників. На кафедрі з 2016року видається колективна монографія: “Історико-культурні, географічні та економічні аспекти розвитку туризму на Хмельниччині “.

Кількість студентів, які навчаються на даній спеціальності – 154 чол. Професорсько-викладацький склад кафедри дбає про високий рівень викладання, практичну підготовку фахівців туристичної сфери. Широко практикуються екскурсійні поїздки по Україні та за кордоном, студенти проходять практику на підприємствах туристичної сфери міста, що мають гарну репутацію, в Болгарії, Греції, Польщі, Туреччині. Студенти та викладачі кафедри з впевненістю дивляться у майбутнє.