Акредитація

Акредитаційна експертиза за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа освітньої-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у К-ПНУ ім. І. Огієнка

Самооцінювання

Програма проведення акредитаційної експертизи

Портфоліо ОПП

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо акредитації ОПП 241 Готельно-ресторанна справа

Рішення НАЗЯВО за наслідками розгляду акредитаційної справи