Атестація

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ З ГЕОГРАФІЇ ТУРИЗМУ: ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ; ГЕОГРАФІЇ ТУРИЗМУ: ТУРИСТИЧНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО; ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ: ОСНОВИ ТУРИЗМОЗНАВСТВА;
ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ; ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ: ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ; ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ: ОРГАНІЗАЦІЯ АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ; ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ: ТУРОПЕРЕЙТИНГ; ОРГАНІЗАЦІЇ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА; ОРГАНІЗАЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА;
МАРКЕТИНГУ У ТУРИЗМІ; МЕНЕДЖМЕНТУ У ТУРИЗМІ; ТЕХНОЛОГІЇ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантажити

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ З ОРГАНІЗАЦІЇ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА;
ОРГАНІЗАЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА; ТЕХНОЛОГІЇ ПРОДУКЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА; МЕНЕДЖМЕНТУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА; УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ В ГОТЕЛЬНО-
РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Завантажити

Тематика магістерських робіт:

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Методичні рекомендації