Академічна мобільність

Науково-педагогічні працівники Університету Огієнка серед авторів підручника DIGITALIZATION OF ECONOMICS: INTER DISCIPLINARY AND INTER-BRANCH APPROACH проєкту Програми ЄС Еразмус+ DigEco

Із великою приємністю повідомляємо про вихід у світ друкованого видання підручника DIGITALIZATION OF ECONOMICS: INTER-DISCIPLINARY AND INTER-BRANCH APPROACH, який було створено в межах проєкту Програми ЄС Еразмус+ «Діджиталізація економіки як елемент сталого розвитку України та Таджикистану» (618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP) .

Посібник розкриває сутність економічного розвитку епохи цифровізації, змістового залучення країн до глобальної цифрової економіки. Представлено процеси трансформації в нову цифрову реальність та показники ефективного розвитку цифрової економіки країн. На особливу увагу заслуговує складник інклюзивної освіти в контексті цифровізації.

Підручник рекомендовано здобувачам освіти, які здобули ступінь бакалавра і продовжують навчання за магістерськими програмами «Соціальні та поведінкові науки», «Менеджмент та Адміністрування», «Інформаційні технології» тощо. Підручник стане в нагоді і для зацікавлених сторін – роботодавців, представників бізнесу та державних установ, неурядових організацій із метою цифровізації процесів у бізнесі та економіці.

Отже, команда авторів від Університету Огієнка була представлена у складі Наталії Мазур, Ірини Ящишиної, Івана Семенця, Тетяни Боднарчук, Оксани Кушнір, Вадима Чаплінського, Вероніки Буторіної, Людмили Матвейчук, Андрія Ніколашина, Олександра Свідера. Наші науково-педагогічні працівники стали розробниками трьох розділів:

Chapter 3. THE NEW MODEL OF DIGITAL SINGLE MARKET: THE EUROPEAN APPROACH.

Chapter 9. CONTEMPORARY RESTRUCTURING (RE-ENGINEERING) OF BUSINESS PROCESSES AT TRANSITION TO ELECTRONIC SERVICES RENDERING.

Chapter 11. NEW APPROACHES OF ECONOMIC FIELD SPECIALISTS TRAINING UNDER CONDITIONS OF DIGITALIZATION ECONOMIC PROCESS.

Із матеріалами підручника DIGITALIZATION OF ECONOMICS: INTER-DISCIPLINARY AND INTER-BRANCH APPROACH можна ознайомитись у бібліотеці К-ПНУ та за покликанням.

Make the world more digital with us та тримаємо міжнародний стрій задля Перемоги!

Міжнародна академічна мобільність студентів та викладачів природничо-економічного факультету

Четвертий IV  міжнародний конкурс студентських науково-дослідних робіт по економіці на базі науково-дослідницького центру «Прогрес» при Комратському державному університеті (Молдова)  грудень 2022 року
1.Ковальова Марія « Стратегический менеджмент в туризме» – диплом 3 ступеня
2.Махун Стас «Методологія дизайн мислення у пошуку рішення для покращення цифрової комунікації готельно-ресторанного підприємства» «DESIGN THINKING METHODOLOGY AS SEARCH TOOL FOR HOSPITALITY INDUSTRY’S DIGITAL COMMUNICATION IMPROVEMENT SOLUTION» – диплом 2 ступеня

Протягом вересня – листопада 2021 року проходив міжнародний конкурс студентських науково-дослідних робіт по економіці в республіці Молдова, який був організований науково-дослідним центром «Прогрес» при Комратському державному університеті.

Вітаємо студентів та наукових керівників кафедри туризму та готельно-ресторанної страви з перемогою у третьому міжнародному конкурсі студентських науково-дослідних робіт по економіці:

 • науковий керівник – професор кафедри, доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук Матвейчук Л.А.:
 • Грошко НеляВойталюк Юлія (гр. GRS1-B17): тема «Цифровой маркетинг»  дипломи 1 ступеня;
 • Бойцова Маргарита (гр. GRS1-B17): тема «Інноваційно-інвестиційна діяльність в готельно-ресторанній сфері» – диплом 1 ступеня;
 • Шерстюченко Вікторія (гр. GRS1-B17): тема «Цифровий менеджмент»  диплом 2 ступеня;
 • науковий керівник – доцент кафедри, кандидат економічних наук Марусей Т.В.:
 • Бучковська Катерина, Ковальова Марія (гр. Т1-В18): тема «Еконоінновації як основа екологізації індустрії гостинності» – дипломи 3 ступеня;
 • науковий керівник – доцент кафедри, кандидат економічних наук Олійник О.С.:
 • Литвінчук Дмитро (гр. GRS1-М21): тема «Менеджмент персоналу в галузі гостинності»  диплом 3 ступеня.

Наукові здобутки студентів кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у міжнародних конкурсах студенських наукових робіт

Науково-дослідницьким центром «Прогрес» Комратського державного університету  (Республіка Молдова) другий рік проводиться міжнародний конкурс студентських науково-дослідницьких робіт з економіки. Цього року у конкурсі прийняли участь 239 учасників із Росії, України, Молдови, Білорусії, Казахстану, Киргизстану, Вірменії, Польщі та Турції.

Представляли Кам’янець-Подільський університет імені Івана Огієнка на міжнародному конкурсі сім студентів економічного факультету кафедри туризму та готельно-ресторанної справи. Наукові роботи учасників від університету були відзначені дипломами:

 • Падун Андрій – тема: «Інноваційний розвиток підприємств готельно-рестораного бізнесу в Україні» – диплом ІІ ступеня;
 • Колбут Яна – тема: «Сфера готельно-ресторанних послуг як перспективна складова української економіки: стан, проблеми і перспективи» – диплом ІІ ступеня;
 • Конторіз Настя – тема: «Формування туристичного іміджу Львівщини як фактор зростання стабільності економіки України» – диплом ІІ ступеня;
 • Пасько Оксана – тема: «Тенденції благополучного розміщення туристів як фактор підвищення економіки держави» – диплом ІІ ступеня;
 • Каденюк Настя – тема: «Інноваційний менеджмент в туристичній галузі» – диплом ІІІ ступеня;
 • Гудзинська Яна – тема: «Туристична інфраструктура як фактор соціально-економічного розвитку» – диплом ІІІ ступеня;
 • Стандрійчук Ілонна – тема: «Використання виставкового маркетингу в туризмі» – диплом ІІІ ступеня.

Конкурсні наукові роботи студенти готували під керівництвом: професора кафедри д.н.держ.упр. Матвейчук Л.О., старшого викладача к.е.н. Олійник О.С., асистента к.т.н. Белінської К.О.

Студентка Пасько Оксана прийняла участь в міжнародному конкурсі наукових студентських робіт «Регіональні аспекти розвитку малого підприємництва: проблеми та шляхи вирішення», який проходив  в Білоруському державному економічному університеті. Тема наукової роботи «Туризм  як чинник збереження національної держави в епоху глобалізаціі», науковий керівник – завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, доктор історичних наук Баженова С.Е.

Гостьова лекція докторки Seminarium Akademia im. Jakuba z Paradyża v Gorzów Wielkopolski Йоанни Купчик

15 листопада 2021 року у контексті міжнародного академічного співробітництва між закладами вищої освіти Республіки Польщі  та України  відбулася гостьова лекція докторки Seminarium Akademia im. Jakuba z Paradyża v Gorzów Wielkopolski Йоанни Купчик (м. Го́жув-Велькопо́льський, Республіка Польща).

Пані докторка Йоанна Купчик ознайомила слухачів із організацією освітнього процесу у Seminarium Akademia im. Jakuba z Paradyża щодо підготовки фахівців сфери туризму та гостинності; зазначила про основні проблеми підготовки фахівців під час всесвітньої пандемії; розповіла про можливості, створені для всебічного розвитку студентської молоді; продемонструвала матеріально-технічну базу закладу освіти. Підсумовуючи лекцію Пані докторка запропонувала долучитися наукову спільноту та студентство Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка до реалізації спільних наукових проектів, у тому числі з проблем туризму, рекреації та індустрії гостинності.

На гостьову лекцію були запрошені студенти та співробітники К-ПНУ а також інших закладів вищої освіти України: ЧТЕІ КНТЕУ, Уманського національного університету садівництва, Одеського національного технологічного університету. Організатори зустрічі сподіваються на подальшу  співпрацю і зустрічі в режимі офлайн!

Зовнішня академічна мобільність закладів вищої освіти

10 березня 2021 року кафедрою публічного управління та адміністрування Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова і кафедрою туризму та готельно-ресторанної справи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка організовано регіональний круглий стіл за міжнародною участю на тему: «Актуальні проблеми розвитку сільського (зеленого) туризму в сучасних умовах: досвід Польщі». З української сторони приймали участь науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти сфери туризму університетів, з польської: Даріуш Павліщи – голова гміни Громадка, доктор наук; Марцін Кеси – почесний професор університету в Бидгощи, доктор наук, Пьотр Пачоскі  – заступник мера міста Єленя-Гура. Загалом у заході прийняли участь 76 осіб. Така форма комунікацій є перспективною для професорсько-викладацького складу та  студентів в напрямку підвищенні рівня зовнішньої академічної мобільності всіх учасників наукового і навчально-виховного процесу.

МІЖНАРОДНИЙ ОБМІН

З 9 по 22 вересня студенти Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка, економічного факультету, напрямів підготовки «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» приймали участь у проекті молодіжного обміну, який наш університет реалізує спільно з Групою понадгімназійних шкіл № 2 ім. К. К. Бачинського в Домброві Тарновській. 9 вересня стартував міжнародний культурний обмін «Разом пізнаємо перлини культур Повісля Домбровського і Поділля» з метою апґрейду механізму міжнаціональної співпраці та дружніх контактів між молоддю двох країн: України та Польщі.

Два тижні студенти мали можливість спілкуватися, вивчати традиції, звичаї, культуру та побут українського та польського народів. Перший тиждень в рамках проекту наші студенти провели в республіці Польща. Під час офіційного відкриття проекту перед українською та польською молоддю з вільною промовою виступив директор школи Р. Пантера, начальник відділу регіонального розвитку освіти і здоров’я М. Смолож, котра представила програму культурних заходів. Також вітав молодь і посол сейму В. Краєвский, котрий побажав приємного та плідного перебування у Польщі. Директор Р. Пантера провів екскурсію по навчальному закладу для наших студентів. Показав комп’ютерні лабораторії, спортивні зали, лінгафонний кабінет, кабінет готельно-ресторанної справи, сучасний медпункт тощо. Кожний день перебування в місті Домрові Тарновській був надзвичайно насичений різними пізнавальними, екскурсійними, культурними та мистецькими заходами.

Другий тиждень з 15 по 22 вересня в рамках проекту польська та українська молодь провели в Україні.

Офіційне відкриття проекту в Кам’янці-Подільському відбулось на наступний день після приїзду делегації з Польщі. Перше – то офіційна зустріч з мером нашого міста – М. Сімашкевичем.

Друге, звичайно, знайомство з альма-матер – Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка.

Гості взяли участь в екскурсії стінами сторічного корпусу нашого освітнього закладу: торкнулись часу минулого в історичному музеї, були причаровані культурними надбанням етно-лабораторії, слухали голос карпатської трембіти, долучились до творчого навчального процесу.

Далі  – вітальна конференція, на якій відбулось приємне дружнє знайомство з ректором університету С. Копиловим, була оголошена культурна програма та порядок денний цікавих зустрічей, презентацій, досліджень і розваг.

Українська та польська молодь мала можливість відвідати основні туристичні дестинації Поділля та дізнатися багато цікавої історичної інформації. У процесі молодіжного обміну відбулася інтерактивна конференція, на якій учасники ділилися враженнями й досвідом від співпраці, а також висловлювали побажання щодо майбутнього міжнародного проекту.

Студенти отримали масу позитивних емоцій від обміну зі своїми польськими однолітками та незабутній життєвий досвід.

 

 

Закордонне стажування в Інституті Європейської Культури Університету ім. Адама Міцкевича

Олійник Ольга Степанівна, старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи проходила закордонне стажування з 22.04.2018 р. по 22.07.2018 р. в республіці Польща в Інституті дослідження та розвитку Люблінського науково-технологічного парку університету Марії Кюрі у Вищій школі Економіки і інновацій в м. Люблін.

Опря Богдана Олексіївна, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи з метою вдосконалення професійної підготовки через поглиблення та розширення професійних знань, умінь і навичок, формування нових професійних компетентностей в науково-педагогічній діяльності проходила закордонне стажування в Інституті Європейської Культури Університету ім. Адама Міцкевича в Познані (м. Гнєзно, Республіка Польща).

Міжнародне наукове стажування у м. Сент-Уен, Франція

Хоптяр Андрій Юрійович, старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи з 2 вересня по 2 грудня 2019 р. перебував на закордонному стажуванні в місті Сент-Уен (Франція), де опрацьовував архів відеодокументів про Голокост в Хмельницькій області. Всього за 3 місяці роботи було проаналізовано бл. 250 свідчень сучасників та жертв Голокосту, загальною тривалістю понад 400 годин. Також в ході стажування був присутній на двох науково-методичних конференціях: «Voices from the genocide: testimonies and oral history as source in the history of medicine and the Holocaust» (11-12 вересня 2019 р., Париж) та «Modern methods of teaching Holocaust» (22-24 листопада 2019 р., Сент-Уен).

СТОРІНКАМИ КОНКУРСУ BEST COOK FEST – 2019

22 жовтня 2019р. студенти 3-4 курсів спеціальності «Готельно-ресторанна справа та «Туризм» прийняли участь у 6-й Міжнародний конкурс ресторанних технологій «Best Cook Fest – 2019», який відбувся в ТВК «Сонячна Долина».У майстер-класах, які провели ведучі фахівці ресторанної галузі, всесвітньо відомі кулінари та судді Всесвітньої Асоціації кулінарних Союзів (WACS): Гвідо Дебоно (Мальта), Галина Лосєва (Україна) та інші – відбувся обмін професійним досвідом у розробці нових напрямків  технології кулінарної і кондитерської продукції.

Студенти побачили престижність професії, налагодили партнерські зв’язки з студентами інших навчальних закладів, продегустували конкурсні страви, отримали досвід,  позитивні емоції та враження від конкурсу.

Відібраних 6 учасників стануть тренерами у сфері управління вищою освітою та проводитимуть тренінги в українських ЗВО.

Multiplication Training for Higher Education Administrators in Ukraine (THEA Ukraine X) – мультиплікаційні тренінги для представників управлінської ланки вищої освіти в Україні у сфері інтернаціоналізації.

Програму Higher Education Management Programme (HEM)  реалізовуватиме Університет прикладних наук Мюнстера (Німеччина) у форматі офлайнових та онлайнових занять.Відібрані учасники зустрінуться в Мюнстері (Німеччина) на виїзному семінарі, наприкінці березня 2024 року, де вони розроблятимуть концепції навчання разом з німецькими та українськими експертами у сфері вищої освіти.

Таким чином, загальні кваліфікаційні цілі програми полягають у тому, щоб дозволити учасникам розробляти концепції навчання на основі запланованих результатів навчання,  поглибити свої знання у відповідних сферах управління вищою освітою, впроваджувати власні навчальні пропозиції в українських ЗВО.

Тематика підтриманої проєктної заявки Project_HUB була зосереджена на розвитку управлінських вмінь проєктної діяльності  університету.

Попереду багато нових знань, зустрічей, досвіду та перспектив!

Міжнародна зустріч в Університеті Адама Міцкевича у Познані

23 та 24 листопада 2023 року в Університеті Адама Міцкевича у Познані (Республіка Польща) відбулась зустріч ради проректорів з міжнародного співробітництва, керівників відділів міжнародних зв’язків із 56 університетів України.

Насичена програма заходу стала ефективною платформою для обговорення стратегій інтернаціоналізації (інструменти, пріоритети, проєктний менеджмент, виклики та ризики, академічна мобільність, визнання результатів та оцінювання). Світлана Шитікова, координаторка Національного офісу Еразмус+, представила учасникам зустрічі актуальні конкурси Програми ЄС, відкриті для України, а dr. Zofia Sawicka, заступниця директора програми NAWA, розповіла про напрями програм академічних обмінів та сприяння українській спільноті університетів у часи російсько-української війни.

Важливими були онлайнові зустрічі із заступником Міністра освіти та науки України Михайлом Вінницьким та Prof. Jerzy Woźnicki, Президентом Фундації польських ректорів.

Члени новоствореної ради українських університетів інтерактивно випрацювали рішення за основними розділами та видами міжнародної діяльності університетів: Реформування законодавства України, Стратегія інтернаціоналізації, Академічна мобільність, Міжнародні проєкти, Співпраця з альянсами університетів, Міжнародна освіта (іноземні студенти), Участь та представлення в міжнародній професійній мережі.

Університет Огієнка представляла керівник відділу міжнародних зв’язків, кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Сторчова.

Програма обміну для студентів вищих навчальних закладів (Global UGRAD) – це програма культурного обміну, яка здійснюється Бюро у справах освіти та культури Державного департаменту США та підтримується народом Сполучених Штатів Америки. Ця міжнародна освітня та культурна програма обміну підтримує талановитих іноземних студентів, надає можливість майбутнім лідерам навчатися у США з метою поглиблення знань та вивчення культури і традицій Сполучених Штатів Америки. Програма для студентів бакалаврату вищих навчальних закладів (Global UGRAD) спільно здійснюється Бюро у справах освіти та культури Державного департаменту США, Посольством США в Україні та організацією World Learning.

Детальна інформація про програмуhttps://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/global-ugrad-uk/

Під час програми учасники:

 • навчатимуться впродовж одного навчального семестру в акредитованих закладах вищої освіти США;
 • залучатимуться до волонтерської роботи, семінарів із професійного розвитку та культурного збагачення;
 • зможуть подорожувати та познайомитися зі студентами із 100+ країн світу.

Брати участь можуть студенти, які:

зараз проживають та навчаються в Україні на денній формі навчання на 1-2 курсі бакалаврату;

старше 18 років на дату початку програми;

продемонстрували лідерський потенціал через академічну роботу, залучення в громадську та позакласну діяльність;

володіють письмовою та розмовною англійською мовою;

мають можливість розпочати навчання в Сполучених Штатах у вересні 2024 або січні 2025;

після завершення програми повернуться в Україну та продовжать навчання принаймні 1 академічний рік у рідному університеті в Україні.

Дедлайн: 15 грудня 2023 р.

Тримаємо міжнародний стрій задля Перемоги!

Відповідно до підписаної угоди з платформою FutureLearn здобувачі вищої освіти та науково-педагогічні працівники Університету Огієнка мають можливість безкоштовно проходити різноманітні курси для покращення рівня володіння англійською мовою від найкращих університетів Великобританії та Russell Group.

Ознайомитися із платформою FutureLearn – тут.

Безкоштовний доступ для студентів і викладачів К-ПНУ означає, що вони можуть отримати всі переваги платної підписки, які містять використання матеріалів курсу за бажанням, доступ до тестів і цифровий сертифікат досягнень після завершення.

Для реєстрації потрібно перейти за покликанням.

ВАЖЛИВО! Реєструватися необхідно лише з домена kpnu.edu.ua.

Тримаємо міжнародний стрій задля ПЕРЕМОГИ!

У межах роботи Project Hub(у) від відділу міжнародних зв’язків  університету відбулася зустріч ректора Сергія Копилова з проєктними командами науково-педагогічних працівників, які працюють за напрямом Жан Моне програми ЄС Еразмус+ https://inter.kpnu.edu.ua/uk/2023/03/30/project_hub-bank-idei-sformovano/. Сергій Анатолійович наголосив на важливості дотримання Стратегії розвитку К-ПНУ на 2020-2030 роки, зокрема «… розширення та поглиблення ефективної співпраці із зарубіжними університетами, особливо в межах академічних обмінів, проєктної та ґрантової діяльності».

Також на зустріч було запрошено головного бухгалтера університету Олену Сідорову, яка поінформувала про особливості фінансового менеджменту проєктів Європейського Союзу, зокрема напряму Жан Моне.

Кожна зі сформованих команд ознайомила ректора з проблематикою Модуля та роботою над аплікаційним пакетом. Віримо, що університет у 2024 році представить на розгляд Європейської комісії якісно сформовані та ґрунтовні заявки. Отож, університетська спільнота шляхом горизонтальної співпраці злагоджено прямує до Європейських цінностей.