Ковтуник Інна Іванівна

[pdf_embed url=”https://kafturyzmu.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/05/sertyfikat.-stazhuvannia.pdf”][pdf_embed url=”https://kafturyzmu.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/04/spysok-naukovykh-prats.pdf”]

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

E-mail: kovtunyk.inna@kpnu.edu.ua

Місце і дата народження: 28 грудня 1980 року, м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області.

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, спеціальність «Менеджмент міжнародного туризму» (2003 р.).

Кандидатська дисертація на тему: «Розвиток зв’язку в Україні: територіальна організація та вплив на соціально-економічні процеси в регіонах» (11.00.02 – економічна та соціальна географія). Інститут географії НАН України (2008 р.).

Напрям наукового дослідження: економічна географія, соціальна географія, зв’язок, інформаційне суспільство, сталий розвиток, туристична інфраструктура.

Перелік дисциплін: «Географія туризму», «Курортне обслуговування», «Логістика туризму», «Міжнародний туризм», «Організація готельного господарства», «Туристичне краєзнавство», «Туристичні ресурси України», «Рекреаційні комплекси світу».

Діяльність:

1998 р. – 2002 р. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, бакалаврат, студентка.

2002 р. – 2003 р. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, магістратура, студентка.

2003 р. – 2006 р. – Інститут географії НАН України, відділ суспільно-географічних досліджень, аспірантка.

2009 р. – 2010 р. – Подільський державний аграрно-технічний університет, економічний факультет, кафедра економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, старший викладач.

2010 р. – по т. ч. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, економічний факультет, кафедра туризму та готельно-ресторанної справи, старший викладач.

Член Королівського географічного товариства (Велика Британія) з 2008 р.

Проходила міжнародне стажування «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його нормативно-правове впровадження у підготовку фахівців з економіки, туризму, готельно-ресторанної справи та державного управління» (Вища школа туризму і екології, м. Суха Бескидська, Польща). Сертифікат Дивитися

Список наукових праць