Марусей Тетяня Володимирівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

E-mail: nikmar76@gmail.com

Місце і дата народження:

30 квітня 1979 року, м.Кам’янець-Подільський Хмельницької області.

Освіта:

Подільська державна аграрно-технічна академія, спеціальність  «Менеджмент організацій»  (2001 р.).

Подільська державна аграрно-технічна академія, магістратура, спеціальність «Облік і аудит» (2003 р.).

Подільський державний аграрно-технічний університет, спеціальність «Професійна освіта» (2015 р.).

Кандидатська дисертація на тему: «Організаційно-економічний механізм функціонування сільськогосподарських підприємств на внутрішньому продовольчому ринку» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами). Житомирський національний агроекологічний університет (2010 р).

Напрям наукового дослідження:

сучасні інформаційні технології в готельному та ресторанному бізнесі; розвиток ділового туризму в Україні

Перелік дисциплін:

Діловий туризм; Логістика туризму; Ділові та протокольні заходи в готельно-ресторанній справі; Інформаційне забезпечення туристичного бізнесу; Інформаційні технології в готельному та ресторанному бізнесі; Організація туризму: Організація екскурсійної діяльності.

Діяльність:

2002 р. – Подільська державна аграрно-технічна академія: оператор кафедри інформаційних технологій.

2004 р. – Подільська державна аграрно-технічна академія: асистент кафедри інформаційних технологій.

2011 р. – Подільський державний аграрно-технічний університет: доцент кафедри соціальної економіки і інформаційних технологій.

2019 р. – Кам’янець-Подільський національний  університет імені Івана Огієнка: доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи.

Список публікацій (завантажити)