Спеціальності

Завантажити (DOC, Невідомий)

Спеціальність «Готельно-ресторанна справа» – це можливість:

працювати на посадах фахівців із: готельної справи; ресторанної справи; готельного обслуговування; організації дозвілля; спеціалізованого обслуговування; раціоналізації виробництва;   стандартизації, сертифікації та якості; керівників місць розміщення (в готелях, туристичних комплексах тощо);

обіймати посади: аналітика з дослідження товарного ринку;  адміністратора залу в закладах громадського харчування; інспектора з контролю якості продукції; інспектора з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань у готелях, туристичних комплексах, закладах харчування;

займатися такими видами діяльності як сервісна, виробничо-технологічна, організаційна роботи, що спрямовані на задоволення потреб споживачів, забезпечення високого рівня комфорту, задоволення найрізноманітніших побутових, господарських та культурних запитів гостей.

Спеціальність «Туризм» – це можливість:

працювати в туристичних підприємствах, екскурсійних бюро, курортних комплексах, науково-дослідних установах, створювати власний бізнес. Крім того, випускник з вищою освітою за професійним спрямуванням “Туризм” освітнього ступеню бакалавр може обіймати посади працівників-виконавців відповідного рангу у державних структурах та відомствах, установах (держадміністрації), органах самоврядування та у міжнародних туристичних організаціях.

Фахівець підготовлений до робіт: консультації з питань туризму та аналізу туристичної діяльності в  сфері управління туризмом, в туристичних підприємствах,  курортних комплексах,  екскурсійних бюро,  засобах розміщення,  громадських організаціях,  навчальних закладах, центральних органах    виконавчої    влади,  місцевих органах самоврядування.