Веселовська Таїсія Євгенівна

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент кафедри

E-mail: veselovska@kpnu.edu.ua

Місце і дата народження: 06 жовтня 1956 року, м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області.

Освіта:

Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В.Ломоносова, спеціальність «Технологія м’яса і м’ясопродуктів», (1979р.).

Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В.Ломоносова, спеціальність «Технологія консервування», (1984р.).

Кандидатська дисертація на тему: «Інтенсифікація сушіння яблучних вичавок та удосконалення процесів їх промислового використання» (спеціальність 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв).  Національний університет харчових технологій (2010р.).

Напрям наукового дослідження:

Етнічна кухня – гастрономічний тренд Поділля.

Перелік дисциплін: 

Організація ресторанного господарства.

Технологія продукції ресторанного господарства.

Сучасні технології приготування харчової продукції.

Діяльність:

1979-1981 – технолог-кулінар закладів харчування воєнторгу 211.

1981 р. – 2017р. викладач Кам’янець-Подільського коледжу харчової промисловості, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

2008 – практика з німецької гастрономії (професійна школа «Центр вищих ступенів Бріллат-Саварін» Берлін, Вайсензеє).

2011-2017 – завідувач технологічного відділення коледжу.

2012-2017 – експерт акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України.

2013-2017 – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка: старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, за сумісництвом.

09.2017 – по т.ч. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка: старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, з 12. 2019 – доцент кафедри

Список публікацій