Витяг з Протоколу про створення консультативної групи стейкхолдерів

Витяг з протоколу № 7

засідання кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

від 21 лютого 2019 року

Присутні: завідувач кафедри, професор кафедри Баженова С.Е.,  професор кафедри Матвейчук Л.О.,  доцент кафедри Опря Б.О., старший викладач Ковтуник І.І., доцент кафедри  Веселовська Т.Є., асистент Хоптяр А.Ю., фахівець І-ї категорії Ярчевський Є.М., ст. лаборант Вишня Т.В.

Порядок денний:

  1. Про створення консультативної групи стейкхолдерів під час формування компонентів ОПП.

§1

Cлухали: Про створення консультативної групи стейкхолдерів  під час формування компонентів ОПП.

Виступили: Завідувач кафедри Баженова С.Е: – З метою метою врахування думки роботодавців при формуванні цілей ОП «Туризмознавство» на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи пропоную створити консультативну групу стейкхолдерів за  участю провідних  фахівці  туристичної галузі та представники державних органів, а саме:

1) директора ТОВ Кам’янець-Подільське бюро подорожей та екскурсій Т.М.Карпової;

2) директора департаменту гуманітарної політики Кам’янець-Подільської міської ради П.В.Гаврилюка;

3)директора Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника О.О.Заремби;

4) начальника відділу активної підтримки безробітних міського центру зайнятості  В.В.Віннічука;

5) директора історико-культурного заповідника «Межибіж» О.Г.Погорільця.

Матвейчук Л.О. запропонувала керівником консультативної групи стейкхолдерів обрати завідувачку кафедри, професорку С.Е. Баженову. Заступником голови обрати директора ТОВ Кам’янець-Подільське бюро подорожей та екскурсій Т.М.Карпову.

Ухвалили:  Запропонований склад консультативної групи стейкхолдерів затвердити.

Завідувач кафедри                                           С.Е. Баженова

Секретар                                                              Т.В.Вишня

Угоди про співпрацю:

Подільська ресторація “ФРАНТ” Перейти

ПП “Козацька Рада” Перейти

ФОП “Фатіна Марина Вікторівна” Перейти

 

Повернутись до Портфоліо ОПП…