21.01.2020

Професорсько-викладацький склад

Баженова С.Е. – завідувач кафедри, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри

Матвейчук Л.О. – доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри

Марусей Т.В. – кандидат економічних наук, доцент кафедри

Олійник О.С. кандидат економічних наук, старший викладач

Веселовська Т.Є. – кандидат технічних наук, доцент кафедри 

Опря Б.О. – кандидат історичних наук, старший викладач

Ковтуник І.І. – кандидат географічних наук, старший викладач

Хоптяр А.Ю. – кандидат історичних наук, асистент

Белінська К.О. – кандидат технічних наук, асистент

Вишня Т.В. – лаборант кафедри